WAK-80

Zastosowanie

Wóz asenizacyjny - komunalny WAK-80 przeznaczony jest do współpracy z ciągnikiem rolniczym o mocy minimum 80 KM, wyposażonym w dolny zaczep transportowy oraz minimum 3 pary gniazd hydraulicznych.

Podział zbiornika WAK-80 na dwie komory pozwala na stosowanie wozu do opróżniania szamb przydomowych, a po uruchomieniu pompy wodnej, do mycia obiektów przy pomocy lancy, natomiast po założeniu specjalnej dyszy - do czyszczenia studzienek kanalizacyjnych z rurociągami o maksymalnej średnicy 100 mm.

Budowa

WAK-80 został zbudowany na bazie jednoosiowego wozu asenizacyjnego PN-80. Zbiornik o pojemności 8000 I podzielony jest na dwie komory. Do wody czystej o pojemności 2000 l i do osadów 6000 I. W tylnym dnie znajduje się właz o średnicy 600 mm do czyszczenia zbiornika z osadów.

Kompresor JUROP PN 58M o wydajności 6500 l/min, napędzany wałkiem z ciągnika, umożliwia tankowanie I opróżnianie zbiornika.

Hydraulicznie napędzana pompa wodna o wydajności 60 I/min i ciśnieniu 140 bar przez filtr i regulowany zawór bezpieczeństwa zasila zwijadło z wężem o długości 60 m.

Działanie

Pompa wysokiego ciśnienia, napędzana hydraulicznie z ciągnika, podaje wodę do zwijadła zasysając ją z komory zbiornika napełnianego czystą wodą z hydrantu. Głowica kanałowa, penetrując zapchany rurociąg, jednocześnie rozwija wąż. Zwijanie węża odbywa się hydraulicznie po przełączeniu dźwigni zaworu znajdującego się obok bębna.

Napędzana hydraulicznie pompa i kompresor napędzany wałkiem pozwalają na jednoczesne przepychanie rurociągu i odsysanie studzienki kanalizacyjnej.

Zamiast głowicy kanałowej na końcu węża można zamontować lancę do mycia ciśnieniowego maszyn, dróg lub innych obiektów.

Specjalny układ zaworów, w okresie zimowym, pozwala na całkowite opróżnienie układu wodnego przy pomocy kompresora.

Zgodnie z wymogami klienta WAK-80 może być wyposażony w dodatkowe urządzenia i narzędzia pomocnicze.

 

Istnieje mozliwość wykonania wozu wozu asenizacyjno-komunalnego o pojemności odpowiedniej do zapotrzebowania użytkownika.

 

 

Podane wyżej dane mają charakter informacyjny. Nie stanowią zatem oferty sprzedaży i nie mogą być wykorzystane bezpośrednio w przetargu bez uprzedniej konsultacji z działem sprzedaży.

Fotografie produktów, umieszczone w galerii, są poglądowe i w mniejszym lub większym stopniu mogą różnić się od dostarczonych do klienta. Ponadto zdjęcia mogą zawierać dodatkowe opcje, które nie są zawarte w wyposażeniu standardowym.