System deszczujący łyżkowy 24m

Wyposażenie standardowe wozu asenizacyjnego:

  • agregat JULIA (kompresor + pompa odśrodkowa)
  • rurociąg tłoczny
  • zawór trójdrożny 4''
  • przyłącze tłoczne pod wąż strażacki 2'' z zaworem kulowym
  • szerokość rozlewu 24m
  • pozostałe wyposażenie zgodne ze standardem dla wozu danej pojemności

Wyposażenie dodatkowe wozu asenizacyjnego:

  • wałek WOM jednostronnie szerokokątny dla agregatu JULIA