System rozlewu na pochyłościach

System umożliwia całkowite opróżnienie zbiornika podczas rozlewania na terenach pagórkowatych.

Zasada działania (na podstawie rysunku w galerii) jest następująca:

  • opróżnianie przy jeździe w dół - zasuwa dolna jest zamknięta, górna otwarta.
  • opróżnianie przy jeździe w górę - zasuwa dona jest otwarta, górna zamknięta.