Największy producent wozów
asenizacyjnych w Polsce

MEPROZET KOŚCIAN S.A. jest największym producentem wozów asenizacyjnych
w Polsce i jednym z największych w Europie.

Nasza oferta

Kilkudziesięcioletnia tradycja budowy wozów asenizacyjnych sprawia, że nasze wyroby są nowoczesne, trwałe i niezawodne.

Prężny dział konstrukcyjny corocznie opracowuje nowe rozwiązania, które prezentowane na wystawach krajowych i zagranicznych znajdują wielu nabywców.

Meprozet Kościan S.A.

"MEPROZET" KOŚCIAN S.A. является крупнейшим в Польше и одним из крупнейших в Европе производителем ассенизационных машин. Насчитывающая несколько десятков лет традиция строительства ассенизационных машин, делает наши изделия современными, прочными и надёжными. Динамический конструкторский отдел ежегодно разрабатывает новые решения, которые представляются на отечественных и зарубежных выставках и находят много покупателей.

Aktualności