Największy producent wozów
asenizacyjnych w Polsce

MEPROZET KOŚCIAN S.A. jest największym producentem wozów asenizacyjnych
w Polsce i jednym z największych w Europie.

Nasza oferta

Kilkudziesięcioletnia tradycja budowy wozów asenizacyjnych sprawia, że nasze wyroby są nowoczesne, trwałe i niezawodne.

Prężny dział konstrukcyjny corocznie opracowuje nowe rozwiązania, które prezentowane na wystawach krajowych i zagranicznych znajdują wielu nabywców.

Meprozet Kościan S.A.

"MEPROZET" KOŚCIAN S.A. ist der größte in Polen und einer der größten in Europa Hersteller von Güllefässern. Die jahrzehntlange Tradition des Güllefassbaus verursacht, dass unsere Produkte modern, beständig und zuverlässig sind. Dynamische Konstruktionsabteilung bearbeitet jedes Jahr neue Lösungen, die während der National- und Internationalaufstellungen viele Erwerber finden.

Aktualności