Największy producent wozów
asenizacyjnych w Polsce

MEPROZET KOŚCIAN S.A. jest największym producentem wozów asenizacyjnych
w Polsce i jednym z największych w Europie.

Nasza oferta

Kilkudziesięcioletnia tradycja budowy wozów asenizacyjnych sprawia, że nasze wyroby są nowoczesne, trwałe i niezawodne.

Prężny dział konstrukcyjny corocznie opracowuje nowe rozwiązania, które prezentowane na wystawach krajowych i zagranicznych znajdują wielu nabywców.

Meprozet Kościan S.A.

The "MEPROZET" KOŚCIAN S.A. Company is the largest manufacturer of slurry tankers in Poland and one of the largest in Europe. The several dozen year tradition of slurry tankers design and construction provides our products with the state-of-the-artness, durability and reliability. Our new soloutions, released every year by our expansive and dynamic Engineering Department draw much interest and attention of numerous purchasers when displayed at domestic and international exhibitions.

Aktualności