Koszyk
Koszyk: 0 szt. Suma: 0,00 zł
  Katalog » Regulamin
Kategorie
Wyszukiwanie
Szukana fraza:
Przedział cenowy:
do
Informacje
Kontakt
FAX
65 512 11 62
Tel
65 512 10 60 wew. 46
GSM
609 960 670
GSM
609 550 250
Godziny działania sklepu
7.00-15.00
Kto jest online
Obecnie w sklepie jest

 online.

Regulamin

Regulamin sklepu

 

 

Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma MEPROZET KOŚCIAN S.A.

 

ul. Gostyńska 71

64-000 Kościan

tel. (65) 512 10 60 wew. 46 lub 59

 

 

Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

pod numerem 0000070348, będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, której nadano NIP: 698-160-12-15 oraz REGON: 411125255

 

1.     Zamówienia w sklepie można składać poprzez:
- sklep internetowy,
- telefonicznie (65 512 10 60 wew. 46, 59 lub 502 442 147)

2.     Do sprzedaży zawieranej z konsumentami mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (D.U. 2014r., poz. 827 – zwana dalej „ustawą”). Do sprzedaży zawieranej przez MEPROZET KOŚCIAN S.A. (zwanym dalej też „Sprzedawcą”) z konsumentem, stosuje się postanowienia regulaminu od pkt 3 do pkt 20, w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z tą ustawą.

3.     Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4.     Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

5.     Zamówienia składane w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6.     Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail – po przyjęciu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.

7.     Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

8.     Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.

9.     Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

10.   MEPROZET KOŚCIAN S.A. zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji (patrz punkt 4).

11.   Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich (cena netto), a łączna kwota zamówienia zawiera podatek VAT i koszty wysyłki.

12.   Zamówiony towar zostanie dostarczony firmą kurierską DHL pod adres wskazany przez Zamawiającego w jego zamówieniu, w terminie od 2 do 10 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia.

13.   W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający będzie poinformowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

14.   Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza potwierdzenie zakupu (fakturę VAT) oraz niezbędne karty gwarancyjne (faktura VAT stanowi podstawę rozpatrzenia gwarancji).

15.   Należność za zamówiony towar Zamawiający można uregulować w następujący sposób:
- gotówką (przy osobistym odbiorze przesyłki u kuriera),
- przelewem (przedpłatą).

16.   Do sprzedaży konsumenckiej, o której mowa w pkt 2 regulaminu, stosuje się m.in. art. 12 oraz 27 ustawy, co oznacza, że:

 

a)     najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość, przez którą rozumie się odebranie przez Sprzedawcę zamówienia konsumenta, przedsiębiorca poinformuje konsumenta w sposób jasny i zrozumiały w szczególności o:

-       głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem,

-       łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

-       sposobie i terminie zapłaty,

-       sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy,

-       Sprzedawca udziela informacji, o których mowa w art. 12 ustawy, w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem, w zakresie, w jakim informacje te nie wynikają z zapisów niniejszego regulaminu,

 

b)     w przypadku zwrotu towaru:

-       konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów przy wyborze sposobu dostarczenia rzeczy innym niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającą. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

-       konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

-       konsument ma obowiązek zwrócić towar do MEPROZET KOŚCIAN S.A. niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

-       zwrot płatności zostanie dokonany nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

-       przesyłki wysyłane do MEPROZET KOŚCIAN S.A. za zaliczeniem pocztowym nie będą odbierane,

 

c)     w przypadku reklamacji towaru:

 

-       MEPROZET KOŚCIAN S.A. zobowiązana jest do dostarczenia zakupionej przez konsumenta rzeczy bez wad.

-       Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od daty zakupu. Reklamacje można przesyłać lub osobiście dostarczyć na adres: MEPROZET KOŚCIAN S.A., ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan.

-       Sprzedawca w ciągu czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji konsumenta i            powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

-       przesyłki wysyłane za zaliczeniem pocztowym nie będą odbierane.

-       w przypadku, gdy konsument nie zgadza się z decyzją o odmowie uwzględnienia reklamacji, konsument może skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny. Jeżeli Konsument chce rozwiązać spór ze Sprzedawcą bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, może skorzystać z alternatywnych polubownych metod rozstrzygania sporów,

 

17.   Podczas dokonywania przedpłaty należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto:

 

MEPROZET KOŚCIAN S.A.

ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Bank: BGŻ S.A. O/LESZNO

nr rachunku: 11 2030 0045 1110 0000 0022 2910

 

-       Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer, datę zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia), podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz dopisać hasło "Zamówienie internetowe" oraz nazwisko zamawiającego w tytule przelewu.

-       Zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie pojawienia się wpłaty na koncie lub otrzymania mailem (pawilon@meprozet.pl) potwierdzenia wpłaty na konto MEPROZET KOŚCIAN S.A., ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan

-       W przypadku płatności przy odbiorze Zamawiający reguluje należność gotówką po dostarczeniu towaru.

 

18.   Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.

19.   W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (65) 512 10 60 lub 502 442 147.

20.   MEPROZET KOŚCIAN S.A. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych klientów zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

21.   Sądem właściwym dla spraw wynikających ze sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego MEPROZET KOŚCIAN S.A. jest sąd siedziby Sprzedawcy.

Powrót
Koszyk
... jest pusty
Cennik
Logowanie
Bestsellery
Recenzje
Obecnie nie ma recenzji o produktach
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię:
Nowości
21 czerwca 2024
3541863 wywołań od 21 stycznia 2013
Copyright © 2013 oscGold