Życzenia świąteczno-noworoczne

Wszystkim Współpracownikom, Parterom, Sympatykom życzymy,

aby w nadchodzącym roku udało się zrealizować to, co przyniesie profity,

przewidzieć to, co przeszkodzi w ich osiągnięciu

i zapobiec temu, co wydarzyć się nie musi.