Przetarg - nieruchomość w miejscowości Kudowa Zdrój

MEPROZET KOŚCIAN S.A. ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, oznaczonej geodezyjnie nr 337/4 o powierzchni 2063 m2, zapisanej w  KW pod nr SW1K/00058037/8, położonej w miejscowości Kudowa Zdrój, obręb Nowy Zdrój.

 
Cena sprzedaży: 390.000,00 zł netto.

 

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w otoczeniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w zabudowie szeregowej i wolnostojącej. W jej sąsiedztwie znajduje się budynek trafostacji. Teren nie jest zabudowany ani ogrodzony, porośnięty trawą i częściowo zakrzaczony. Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia w sieć energetyczną, gazową i wodociągowo-kanalizacyjną. Ze względu na charakter uzdrowiskowy miasta, działka jest idealnym miejscem do zamieszkania. Plan zagospodarowania dopuszcza także usługi tj. handel, gastronomia oraz biura, a także mieszkalnictwo pensjonatowe.

 

Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 2% ceny wywoławczej, tj. 7.800,00 zł netto,  na konto BNP PARIBAS S.A. - 11 2030 0045 1110 0000 0022 2910.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które do dn. 31.10.2022 r., do godz. 14.00 złożą pisemną ofertę w siedzibie Spółki osobiście lub korespondencyjnie, z dopiskiem „PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY, NIERUCHOMOŚĆ W M. KUDOWA ZDRÓJ”, wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.11.2022 r.

 

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu pod nr tel.: 603 504 660.

 

MEPROZET KOŚCIAN S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w całości bez podania przyczyn.

 

Pliki do pobrania