Przetarg - nieruchomość w miejscowości Boszkowo-Letnisko

MEPROZET KOŚCIAN S.A. ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej (pow. 3000 m2), zabudowanej budynkiem wypoczynkowym (pow. 261,02 m2) oraz gospodarczym (pow. 36,88 m2), oznaczonej geodezyjnie nr 132/22, zapisanej w  KW pod nr PO1L/00012846/9, położonej w miejscowości Boszkowo-Letnisko, gmina Włoszakowice, powiat leszczyński.

 
Cena sprzedaży: 690.000,00 zł netto.

 

Przedmiotowa działka zlokalizowana jest w otoczeniu budynków o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym oraz działek niezabudowanych. Teren ma ukształtowanie płaskie i jest ogrodzony. W niedalekiej odległości znajduje się jezioro. Obiekt znajdujący się na działce posiada dwie kondygnacje, bez piwnicy. Ogólny stan techniczno-użytkowy murowanego budynku określa się jako zadowalający. Posesja uzbrojona jest w prąd, własne ujęcie wody oraz gminne przyłącze kanalizacyjne. Istotnym atrybutem jest także znaczna rezerwa terenu, umożliwiająca jego dodatkowe zainwestowanie.

 

Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 2% ceny wywoławczej, tj. 13.800,00 zł netto,  na konto BNP PARIBAS S.A. - 11 2030 0045 1110 0000 0022 2910.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które do dn. 31.10.2022 r., do godz. 14.00 złożą pisemną ofertę w siedzibie Spółki osobiście lub korespondencyjnie, z dopiskiem „PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY, NIERUCHOMOŚĆ W M. BOSZKOWO-LETNISKO”, wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.11.2022 r.

 

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu pod nr tel.: 603 504 660.

 

MEPROZET KOŚCIAN S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w całości bez podania przyczyn.