Przetarg - nieruchomość w Gostyniu

 

MEPROZET KOŚCIAN S.A. ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony, na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem produkcyjno-usługowym, oznaczonej geodezyjnie nr 1134/1 oraz 1135/4 o łącznym obszarze 6.940 m2, zapisanej w KW pod nr PO1Y/00023306/2, położonej w miejscowości Gostyń, przy ul. Fabrycznej 2a.

 

Cena sprzedaży: 3.900.000,00 zł netto z opcją zakupu połowy nieruchomości.

 

Na ogrodzonej nieruchomości jest umiejscowiony budynek produkcyjno-usługowy wraz z pomieszczeniami magazynowymi, biurowymi i garażami o łącznej pow. użytkowej 3.761,44 m2. Obiekt idealnie nadaje się do wynajmowania dla firm usługowych oraz produkcyjnych. Działka wyposażona jest we wszystkie media. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.

 

Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 2% ceny wywoławczej,

tj. 78.000,00 zł netto, na konto BNP PARIBAS S.A. - 11 2030 0045 1110 0000 0022 2910.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które do dn. 31.10.2022 r., do godz. 14.00 złożą pisemną ofertę w siedzibie Spółki osobiście lub korespondencyjnie, z dopiskiem „PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY, NIERUCHOMOŚĆ W M. GOSTYŃ”, wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4.11.2022 r.

 

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu pod nr tel.: 603 504 660.

Istnieje możliwość obejrzenia nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu terminu od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.

 

MEPROZET KOŚCIAN S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienie przetargu w całości bez podania przyczyn.