Hydrosiewnik do rekultywacji terenów zielonych

Zbudowany na bazie klasycznego wozu asenizacyjnego hydrosiewnik może być wykorzystywany między innymi do ściółkowania podłoża terenów płaskich, nasypów oraz skarp poprzez hydrohumusowanie, czyli natryskiwanie warstwy wzbogaconych materiałów organicznych.

Więcej o tym produkcie dowiesz się z elektronicznego wydania Techniki Komunalnej.
(Technika Komunalna 2/2021, str. 80)